Gevloerd? Liever niet!
          


Nieuwe deelnemers krijgen advies over voor het dansen geschikte
kleding en schoeisel. De dansleidster geeft aanwijzingen voor een goede en gezonde manier van bewegen.

We wensen u veel plezierige, vrolijke en sportieve danslessen bij Ballamus Simus.